Reglement voor Klachtenbehandeling

Het Reglement voor Klachtenbehandeling (ook wel klachtenreglement genoemd) regelt de wijze waarop eventuele klachten en geschillen inzake de Gedragscode van Noloc worden behandeld. Daartoe is de Raad voor Klachtenbehandeling ingesteld. Als lid van Noloc ben ik onderworpen aan de behandeling van klachten volgens de bepalingen in dit Reglement.

Voor vragen kan je contact opnemen via info@daniellebax.nl.